Home / BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ NHA KHOA

 Cạo vôi + Đánh bóng  100.000 – 150.000 Chi tiết
Trám Răng  100.000 Chi tiết
 Nhổ Răng  100.000 – 500.000 Chi tiết
 Chữa Tủy  300.000 – 500.000 Chi tiết
 Tẩy Trắng Tại Nhà  700.000 Chi tiết
 Răng Sứ Kim Loại  700.000 Chi tiết
 Răng Sứ TinTan  1.000.000 Chi tiết
 Răng Sứ VIVA  1.400.000 Chi tiết
 Răng Sứ TinTan ViVa  1.700.000 Chi tiết
 Răng Sứ Ziconia  3.000.000 Chi tiết
Răng Sứ Ceron  4.000.000 Chi tiết
 Răng Sứ Quý Kim  Theo thời giá vàng Chi tiết
 Niềng Răng  20 triệu – 30 triệu  Chi tiết